Du kan få aktuelle oplysninger om andre personer fra CPR f.eks. navne- og adresseoplysninger. Du kan også få at vide om personen er død eller rejst til udlandet.

Du kan kun få aktuelle oplysninger fra CPR på en person med navne- og adressebeskyttelse, hvis du har et dokumenteret økonomisk krav mod vedkommende, hvor betalingsfristen er overskredet.

Du skal kunne identificere personen med vedkommendes fulde navn og enten en tidligere adresse, fødselsdato eller CPR-nummer for at få oplysninger fra CPR.

Hver henvendelse koster 84 kr. (2023), også selvom personen, du søger, ikke kan findes.