Din anmeldte udrejse bliver registreret i CPR.

Du skal melde udrejse senest fem dage efter, du er flyttet. Du kan tidligst melde udrejse fire uger, før du flytter.

Har du ikke mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du ringe til Borgerservice på 89 40 22 22.

Du kan fortsat være registreret på din adresse i Danmark, hvis du:
  • opholder dig i udlandet i under seks måneder, og
  • har fuld råderet over din bopæl, mens du er i udlandet
Hvis du ikke har fuld råderet over din bolig, kan du bede kommunen lave en konkret vurdering af, om du stadig kan være registret med bopæl i Danmark under dit ophold i udlandet.
Det vil være relevant, hvis du fx er studerende og opholder dig et semester i udlandet og derfor fremlejer din bolig.

Hvis du skal arbejde i udlandet

Hvis du flytter til udlandet for at arbejde og ikke længere er bopælsregistreret i Danmark, er du som hovedregel ikke omfattet af dansk sygesikring.

Læs om sygesikring ved arbejde i udlandet på borger.dk

Hvis du skal studere i udlandet

Er du under dit studieophold i udlandet ikke bopælsregistreret i Danmark, afhænger din ret til at bruge det danske sundhedsvæsen af:

  • i hvilket land, du skal studere
  • hvor længe dit studieophold varer

Læs om sygesikring ved uddannelse i udlandet på borger.dk

Det blå EU-sygesikringskort

På borger.dk kan du læse om reglerne for brug af det blå EU-sygesikringskort.

Læs om det blå EU-sygesikringskort på borger.dk

Flytter du til Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøerne skal du registrere dig hos din nye kommune i det land, du flytter til.

Husk at medbringe dit pas og dokumentation for dit danske personnummer.

Du skal også anmelde din udrejse til din kommune, inden du udrejser. Det gør du via knappen ovenfor.

Aarhus Kommune kan først registrere din udrejse, når din nye kommune meddeler, at du nu er registreret hos dem.

Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder, at du kun kan være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden.

Læs mere om flytning og pendling inden for Norden på borger.dk

Kontakt Skatteforvaltningen

Vi anbefaler, at du kontakter Skatteforvaltningen på telefon 72 22 28 92, når du udrejser. Ring gerne en uge, efter du har meldt din udrejse til Borgerservice.

Læs mere om skat ved udrejse på skat.dk

Kontaktoplysninger på nemid.nu

Husk at opdatere din udenlandske adresse på nemid.dk, så får du automatisk tilsendt et nyt nøglekort, når du løber tør for nøglekoder.

Ret dine kontaktoplysninger på nemid.nu

Registrering på Danskerlisten

Uanset længden af dit udlandsophold er det en god idé at lade dig registrere på den danske ambassade i det land, du er flyttet til. Du kan alternativt registrere dig på Udenrigsministeriets Danskerliste.

Gå til danskerlisten på um.dk

Stemme i udlandet

Er du over 18 år, kan du ansøge om at blive optaget på valglisten, hvis du flytter til udlandet. Så kan du stemme til folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet i Danmark. Du kan som udrejst ikke stemme til kommunale og regionale valg.

Din ansøgning skal kunne være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen.

Ansøg digitalt om optagelse på valglisten på borger.dk

Læs mere om udlandsdanskeres valgret

Hvis du arbejder i udlandet i over seks måneder, men tilbringer hovedparten af weekender, fridage, ferier og lignende på din bopæl i Danmark, har du ret til at forblive registreret på din adresse. Den samme regel gælder for din ægtefælle / samlever og børn, hvis de er fulgt med dig til udlandet.

Typisk opfylder faggrupper som for eksempel lastbilchauffører kriterierne, fordi de ofte er hjemme i weekenderne.