Er barnet lige meget hos dig og barnets anden forælder, skal barnet registreres, hvor I er enige om, at det skal have sin bopæl.

Er den forælder, der hidtil har delt adresse med barnet, uenig i flytningen, er det Folkeregistrets opgave at undersøge, hvor barnet skal registreres.

Du melder flytning for dit barn, eller dig selv og dit barn, via flytteløsningen på borger.dk.

Flytter dit barn fra den anden forælder hjem til dig, skal du under flytteløsningens trin 'Personer' følge linket 'Flyt udeboende børn hjem til anmelders adresse' og derefter vælge dit barn.

Den forælder, barnet flytter fra, kan ikke melde barnets flytning.

Familieretshuset

I forbindelse med et nyt familieretsligt system, der træder i kraft den 1. april 2019 overtager Familieretshuset Statsforvaltningens opgaver på familieretsområdet. 

På Familieretshusets hjemmeside kan du læse mere om Familieretshuset og deres rolle, hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal have bopæl.