Du kan anmode om en såkaldt 'beboerforespørgsel' på borger.dk.
Du kan også møde personligt op i Borgerservice for at få oplyst, hvem der er registreret på adressen.
Du skal medbringe dokumentation for at du er lejer, (med)ejer eller administrator af bopælen.
Du kan få oplyst, hvem der er registreret på din adresse, selv om vedkommende har navne- og adressebeskyttelse.