Når du søger om lån til indskud, skal du vedlægge kopi af lejekontrakten. Alle beboere over 18 år skal underskrive ansøgningen med NemID.

Hvis du ikke kan søge digitalt, skal du henvende dig hos Borgerservice på Dokk1. 

Bestil tid i Borgerservice

For at mindske risikoen for Corona-smitte skal du bestille en tid, før du møder fysisk frem i Borgerservice. Med henblik på at undgå at der bliver for mange mennesker samlet i venteområdet, skal du først møde op umiddelbart inden din tid.

Du kan låne til hele indskuddet. 

Hvis ikke du opfylder betingelserne for at få et lån, kan du i nogle tilfælde alligevel låne til en del af indskuddet. Se nærmere under "Andre lånemuligheder".

Du kan søge om lån til indskud til:

 • En bolig i en almen boligforening
 • En ældrebolig eller plejebolig
 • En ungdomsbolig - hvis den har et selvstændigt køkken

Vær opmærksom på, at boligen skal være taget i brug første gang 1. april 1964 eller senere.

Du kan søge om lån til indskud i umiddelbar forbindelse med, at du flytter til din nye bolig.

Krav til din økonomi

Din husstands samlede indkomst må ved indflytning ikke overstige 260.744 kr. om året (2022). Hvis der er børn under 18 år i din husstand, bliver dette beløb forhøjet med 45.700 kr. for hvert barn til og med fire børn (2022).

Hvis du flytter i et enkeltværelse, må din husstands samlede indkomst ved indflytningen ikke overstige 176.639 kr. om året (2022).

Krav til boligen

Boligen skal være taget i brug første gang 1. april 1964 eller senere.

Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden.

Når de første fem år er gået, begynder forrentningen af lånet, og du skal begynde at betale lånet tilbage. Renten er på nuværende tidspunkt 4,5 pct.

Tilbagebetalingsperioden afhænger af, hvilken type bolig du bor i:

 • Hvis du bor i lejlighed, skal du tilbagebetale lånet i løbet af 10 år.
 • Hvis du bor i et enkeltværelse, skal du tilbagebetale lånet i løbet fem år.

Når du flytter fra din bolig, og hvis beboerindskuddet ikke er indfriet, skal boligorganisationen tilbagebetale indskuddet til kommunen. Kommunen opkræver herefter restgælden af dig.

Kontakt Opkrævningen, hvis du vil vide mere om tilbagebetaling af lån til indskud.

Frivillig afdragsordning

Du har også mulighed for at afdrage frivilligt på dit lån inden for de første fem år af låneperioden. Du kan anmode om en afdragsordning ved at gå ind på www.aarhus.dk/boligafdrag.

Selv om du lever op til betingelserne for lån, kan du få afslag, hvis:
 • Du har gæld fra et tidligere lån til indskud.
 • Du har penge nok til selv at betale indskuddet.
 • Du allerede bor i en tilfredsstillende bolig i Aarhus Kommune.
 • Huslejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst, og Udbetaling Danmark afslår at yde boligstøtte til boligen.
Aarhus Kommune tilbyder i visse tilfælde et kommunelån, hvis du ikke er berettiget til et almindeligt lån til indskud i bolig. Betingelserne for et kommunelån er
 • Din husstandsindkomst må ikke overstige 521.488 kr. (2022). Hvis der er børn under 18 år i din husstand, forhøjes dette beløb med 45.700 kr. for hvert barn op til og med fire børn (2022).
 • Renten må ikke overstige Nationalbankens rente på indskudsbeviser med et tillæg på 6 % p. a.
 • Lånets løbetid afhænger af lånebeløbet - dog maksimalt 10 år.

Desuden skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt:

 • Der må maksimalt være 1 værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer.
 • Der kan opnås boligstøtte til lejlighedens fulde antal kvadratmeter.
 • For enlige må lejlighedens areal højst udgøre 70 kvadratmeter.
 • For husstande på 2 personer må lejlighedens areal højest udgøre 90 kvadratmeter.
Hvis du flytter til et enkeltværelse, kan der eventuelt gives kommunelån, hvis din husstands samlede indkomst ikke overstiger 353.278 kr. (2021).

På borger.dk kan du få mere information om lån til beboerindskud.

Læs om lån til beboerindskud på borger.dk