Du kan melde flytning for andre i din husstand, når I flytter til samme adresse.

Din flytning bliver tidligst registreret på den dato, som du har oplyst som din flyttedato.

Når du melder flytning, kan du samtidig vælge en ny læge.

Du får automatisk et nyt sundhedskort tilsendt ca. 14 dage efter, at Folkeregistret har registreret din flytning.

PostNord får automatisk besked om din nye adresse. Du skal selv melde flytning hos: din arbejdsgiver, bank, diverse abonnementer, blodbanken, foreninger, tandlæge med flere.

Se huskeliste i forbindelse med flytning på borger.dk

Du kan melde din flytning op til fire uger før, du flytter.

Du skal melde din flytning senest fem dage efter, du er flyttet.

Din flyttedato er den dato, du faktisk flytter ind. Det vil sige, når du har flyttet dine ejendele og overnatter på din nye adresse.

I Aarhus Kommune får du en bøde, hvis du melder din flytning mere end 14 dage efter, du er flyttet.

Du får en bøde, hvis du:

  • Ikke melder din flytning rettidigt (900 kr.)
  • Ikke giver de efterspurgte oplysninger om din flytning (2.500 kr.)
  • Giver forkerte oplysninger om din flytning (2.500 kr.)

Du vil modtage bøden i din digitale postkasse. Er du fritaget for digital post, modtager du bøden via almindelig post.

Hvis du ikke kan betale bøden på én gang, kan du kontakte Opkrævningen i Aarhus Kommune på telefon 89 40 33 30.

Hvis du flytter fra din adresse uden at have en ny bopæl, skal du ansøge Folkeregistret om at blive registreret som uden fast bopæl i en midlertidig periode.

Du kan fortsat være registreret på din adresse i Danmark, hvis du:
  • opholder dig i udlandet i under seks måneder, og
  • har fuld råderet over din bopæl, mens du er i udlandet
Hvis du ikke har fuld råderet over din bolig, kan du bede kommunen lave en konkret vurdering af, om du stadig kan være registret med bopæl i Danmark under dit ophold i udlandet.
Det vil være relevant, hvis du fx er studerende og opholder dig et semester i udlandet og derfor fremlejer din bolig.

Er du kunde hos Kredsløb - og leverer Kredsløb også fjernvarme til din nye bolig - kan du melde flytning her. 

Meld flytning til Kredsløb

Du modtager en flytteopgørelse i din digitale postkasse.

Hvis du har brug for hjælp til at melde flytning, kan du bestille tid i Borgerservice på Dokk1.