To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om om dansk statsborgerskab, skal du  også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra 2020 afholder Aarhus Kommune to gange om året  en grundlovsceremoni.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Næste ceremoni 

Den næste ceremoni finder sted i andet halvår af 2020. Når der er fastsat en dato, vil den stå her på siden. 

D. 23. april 2020 blev lovforslag om indfødsret fremsat i Folketinget. Læs lovforslaget her

Legitimation og blanket 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'