To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om om dansk statsborgerskab, skal du  også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven. 

Fra 2020 afholder Aarhus Kommune to gange om året en grundlovsceremoni.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Læs mere om det seneste lovforslag om indfødsret 

Næste ceremoni i Aarhus Kommune

Den næste ceremoni finder sted i 2022. Hvis du vil modtage en mail, når det er fastsat en dato, kan du sende en mail til: byraadsservice@ba.aarhus.dk 

Ofte stillede spørgsmål

Her under kan du næste ofte stillede spørgsmål om grundlovsceremonien

Nej. 

 

Du kan spørge en anden kommune om muligheden for at deltage i deres ceremoni, men det er kun din egen bopælskommune, som er forpligtet til at holde ceremoni for dig. Hvis en anden kommune kan godkende din deltagelse, vil Aarhus Kommune også give tilladelse til, at du deltager.

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring' 

Inden du kan deltage i grundlovsceremonien, skal du indsende en tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold til ministeriet. Hvis du ikke har sendt erklæringen til ministeriet,  kan du ikke deltage i en grundlovsceremoni. 

Du kan læse mere om erklæringen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

 

Hvis der er bipersoner (børn) under 18 år, som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk statsborgerskab sammen med dig, når du har deltaget i ceremonien. Dine børn skal derfor ikke deltage.

Ja, det må du gerne. 

Kommunen sender de underskrevne (originale) erklæringer til ministeriet sammen med en deltagerliste umiddelbart efter ceremonien. Herefter er det ministeriet, der afslutter sagen og fremsender det endelige statsborgerskabsbevis. Du kan forvente at modtage beviset med posten ca. en måned efter ceremoniens afholdelse.

Når du har modtaget dit statsborgerretsbevis, kan du ansøge om dansk pas. Det gør du på siden 'Bestil pas'.