To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om om dansk statsborgerskab, skal du  også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven. 

Fra 2020 afholder Aarhus Kommune to gange om året en grundlovsceremoni.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Læs mere om det seneste lovforslag om indfødsret 

Næste ceremoni i Aarhus Kommune

Datoen for den næste grundlovsceremoni er endnu ikke fastlagt.

 Dato og tilmelding vil fremgå af denne side, når den er fastlagt. 

Ofte stillede spørgsmål

Her under kan du næste ofte stillede spørgsmål om grundlovsceremonien

Du kan medbringe en gæst, hvis du skriver det på, når du tilmelder dig.

Nej. 

 

Du skal deltage i den kommune, hvor du har bopæl. 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har denne form for legitimation, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få tilladelse til at bruge en anden slags legitimation.

Husk, at hvis du har foretaget navneændring, skal du medbringe dokumentation for dette til ceremonien.

Inden du kan deltage i grundlovsceremonien, skal du indsende en tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold til ministeriet.  Du skal sende den til Udlændinge- og Integrationsministeriet, så de har modtaget den senest 10 hverdage inden du deltager i ceremonien. 

Du kan finde erklæringen her: Oplysningsskema om eventuelle strafbareforhold 

Du kan læse mere om erklæringen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

 

Hvis der er bipersoner (børn) under 18 år, som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk statsborgerskab sammen med dig, når du har deltaget i ceremonien. Dine børn skal derfor ikke deltage.

Ja, det må du gerne. 

Når du har givet håndtryk til borgmesteren får du udleveret dit statsborgerskabsbevis. 

 

 

Efter du har deltaget i Grundlovsceremonien, kan du ansøge om dansk pas. Det gør du på siden 'Bestil pas'.