To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om om dansk statsborgerskab, skal du  også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven. 

Fra 2020 afholder Aarhus Kommune to gange om året en grundlovsceremoni.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Læs mere om det seneste lovforslag om indfødsret 

Næste ceremoni i Aarhus Kommune

Den næste ceremoni i Aarhus Kommune afholdes d. 4. oktober. 

Tilmeldingen lukkede 28. august 2022. Næste ceremoni afholdes i foråret 2023. 

Ofte stillede spørgsmål

Her under kan du næste ofte stillede spørgsmål om grundlovsceremonien

Tilmeldingen lukkede 28. august 2022.

Du kan medbringe en gæst, hvis du skriver det på, når du tilmelder dig.

Nej. 

 

Du skal deltage i den kommune, hvor du har bopæl. 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Inden du kan deltage i grundlovsceremonien, skal du indsende en tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold til ministeriet. Hvis du ikke har sendt erklæringen til ministeriet,  kan du ikke deltage i en grundlovsceremoni. 

Du kan læse mere om erklæringen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

 

Hvis der er bipersoner (børn) under 18 år, som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk statsborgerskab sammen med dig, når du har deltaget i ceremonien. Dine børn skal derfor ikke deltage.

Ja, det må du gerne. 

Når du har givet håndtryk til borgmesteren får du udleveret dit statsborgerskabsbevis. 

Efter du har deltaget i Grundlovsceremonien, kan du ansøge om dansk pas. Det gør du på siden 'Bestil pas'.