OBS! Vær opmærksom på midlertidige retningslinjer på kirkegårde, til begravelser og bisættelser pga. coronavirus.

Læs mere her

Nyt om vinterdækning med gran

Fra 2021 og frem tilbyder vi granudsmykning med dekorationer, kranser og borter. Dekorationer og kranse vil blive bundet af specialister fra vores granleverandør med grantyper af Nordmannsgran og Nobilis eller stedsegrønne grene som Fyr, Cypres, Kristtorn, Ene og lignende. Borter vil blive bundet af vores egne gartnere.

Samtidig vil det ikke længere være muligt at bestille heldækning med gran på urne- og kistegrave. Det skyldes, at Arbejdstilsynet har vurderet, at grandækningen kræver fysisk udfordrende arbejdsstillinger og mange timers arbejde på knæ. For at mindske belastningen på vores medarbejdere, udgår heldækningen.

Har du spørgsmål, du ikke har fået svar på, kan du kontakte os på telefon 8940 2765 eller e-mail kirkegaardskontor@mtm.aarhus.dk