Køber du et traditionelt gravsted til kiste eller urne, har du selv ansvar for at passe det. Ønsker du ikke at udføre arbejdet selv, kan du købe denne ydelse hos os eller en privat gartner. Kontakt os for at høre nærmere.

Det individuelle, traditionelle gravsted er omgivet af en hæk, men bortset fra dette krav, har du vide rammer til at bestemme dets udseende. Du kan enten anlægge gravstedet selv, hyre en privat gartner eller os til opgaven.

Det er en proces at anlægge en gravsted. Processen starter, når begravelsen slutter, og alt efter årstiden kan der gå op til et halvt år, før den er fuldført. 

Vi anbefaler, at der ved anlægning af gravsted ventes mindst 3 måneder efter begravelsen, så jorden omkring kisten har tid til at sætte sig, og vi kan tilføre mere muld oven på gravstedet. Overholder du denne frist, vil kirkegården uden beregning oprette gravstedet i op til 1 år, såfremt det sætter sig yderligere efter anlæg. 

Vi råder og vejleder dig, hvis vi skal anlægge dit gravsted. Derefter får du et tilbud, som skal betales, inden arbejdet kan gå i gang. Fra vi modtager din betaling, kan der gå 3 - 4 uger før anlægget er færdigt.

Du kan bestille kiste- eller urnegravsted hele året, men vi anlægger kun om foråret og efteråret. Bestiller du på andre årstider, udfører vi arbejdet, så snart vejret tillader det. Ral til gravstedet kan bestilles og leveres året rundt.

Kontakt os for et konkret tilbud.

Køber du et traditionelt gravsted til kiste eller urne, har du selv ansvar for at passe det.

Bliver et gravsted ikke passet, sender vi en påmindelse med et tilbud på renholdelse. I yderste konsekvens kan et gravsted blive ryddet på grund af mispryd. Vi varetager altid plejen af hække på kirkegårde og gravsteder.

Det er vigtigt at nævne, at forpligtelsen til at renholde gravstedet følger den, der til enhver tid har brugsretten til det. Læs mere herom i vedtægten og specielt §24 via dette link (åbner nyt vindue).

Almindelig renholdelse

Når du indgår aftale med os om renholdelse af traditionelle gravsteder, får du disse ydelser:

 • Vi luger ukrudt og fjerner nedfaldet løv.
 • Vi beskærer planter, så de ikke dækker gravsten og belægning eller vokser ud over rammerne og generer nabogravstedet.
 • Vi supplerer op med perlesten på gravstedet en gang om året omkring 1. maj.
 • Vi rydder årstidens blomster og eventuel grandækning inden 1. april, hvis vi har modtaget betaling derfor senest 1. marts.! Hvis du har en aftale med os om renhold af gravstedet, er fjernelse af gran er del af aftalen.
 • Afblomstrede løgplanter fjernes senest 1. juni 2016.
 • Vi fjerner visne buketter, affald og nedfaldne grene:
  • I perioden 1. april - 1. december hver uge.
  • I perioden 1. december - 1. april én gang om måneden.

I perioden fra 1. april til 1. november rengør vi gravstedet ca. 14 gange. Vi bruger ikke kemikalier og ukrudtsbrænder. Om foråret kan der i korte perioder forekomme ukrudtsplanter på gravstedet. Om efteråret kan der forekomme nedfaldne blade.

Andre ydelser 

Foruden renholdelse kan du købe følgende ydelser:

 • Vi kan plante dit gravsted til med årstidens blomster. Du vælger selv hvor mange årstider: en enkelt eller både forår, sommer og efterår.  
 • Rengøring af gravsten eller monument.
 • Gartneriske arbejder, som opgravning af døde planter m.m. 
 • Anlægsarbejder på dit gravsted.
 • Grandækning - vi fjerner gran inden 1. april, hvis vi har modtaget betaling derfor senest 1. marts! Hvis du har en aftale med os om renhold af gravstedet, er fjernelse af gran er del af aftalen.
 • Julekranse.

Priser

Du kan se prislisten via dette link (åbner nyt vindue).