På borger.dk kan du læse om muligheden for at få økonomisk hjælp, hvis en pårørende dør.
Kirkegård og gravstedsbetegnelse

Kirkegård og gravstedsbetegnelse

Ejer af gravstedet

Ejer af gravstedet

Brugsretten til ovennævnte gravsted overdrages hermed til Aarhus Kommunes Kirkegårde. Samtidig afstås retten til gravstenen på graven, med mindre andet er aftalt. Se nedenfor. Gravstenen vil herefter bliver tilintetgjort.
Ja/Nej - hvis ja, hvilke effekter
Er der flere arvinger til afdøde, skal disse give tilladelse hertil

Er der flere arvinger til afdøde, skal disse give tilladelse hertil

Arvinger

Arvinger

Arvinger

Arvinger

Tro og love erklæring

Tro og love erklæring

1. Jeg bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. Jeg bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 3. Jeg giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder

Samtykke

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • CPR-nummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Oplysninger på afdøde

Oplysninger på afdøde

Hvor skal urnen flyttes fra?

Hvor skal urnen flyttes fra?

Hvor skal urnen flyttes til?

Hvor skal urnen flyttes til?

Nedsættelse af urne (skal udfyldes, hvis urnen nedsættes på Vestre eller Nordre Kirkegård)

Nedsættelse af urne

skal udfyldes, hvis urnen nedsættes på Vestre eller Nordre Kirkegård

Skal urnen sendes eller afhentes?

Skal urnen sendes eller afhentes?

Ønsker du at medtage gravsten eller eventuelle planter fra gravstedet

Ønsker du at medtage gravsten eller eventuelle planter fra gravstedet

Hvorfor ønskes urnen flyttet?

Hvorfor ønskes urnen flyttet?

Oplysninger på ansøger

Oplysninger på ansøger

Er der flere arvinger til aføde, skal disse give tilladelse hertil

Er der flere arvinger til afdøde, skal disse give tilladelse hertil

Arvinger

Arvinger

Arvinger

Arvinger

Tro og love erklæring

Tro og love erklæring

1. Jeg bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. Jeg bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 3. Jeg giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder

Samtykke

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • CPR-nummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Kirkegård og gravstedsbetegnelse

Kirkegård og gravstedsbetegnelse

Ejer af gravstedet

Ejer af gravstedet

Fremtidig ejer af gravstedet - Undertegnede, til hvem retten overgår, er vidende om, at jeg ved overdragelsen påtager mig pligten til at sørge for gravstedets vedligeholdelse og til at afholde de eventuelle udgifter, der er forbundet hermed.

Fremtidig ejer af gravstedet

Undertegnede, til hvem retten overgår, er vidende om, at jeg ved overdragelsen påtager mig pligten til at sørge for gravstedets vedligeholdelse og til at afholde de eventuelle udgifter, der er forbundet hermed.

Er der flere arvinger til afdøde, skal disse give tilladelse hertil - Ændringen træder i kraft, så snart Kirkegårdskontoret har modtaget den udfyldte blanket

Er der flere arvinger til afdøde, skal disse give tilladelse hertil

Ændringen træder i kraft, så snart Kirkegårdskontoret har modtaget den udfyldte blanket

Arvinger

Arvinger

Arvinger

Arvinger

Tro og love erklæring

Tro og love erklæring

1. Jeg bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. Jeg bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 3. Jeg giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder

Samtykke

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • CPR-nummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.