Du kan tidligst søge om folkepension et halvt år inden du når folkepensionsalderen.

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat.