Hvis du ikke kan betale din regning, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter Opkrævningen i Aarhus Kommune. Ellers løber der renter og gebyrer på din regning.

Hos Opkrævningen kan du høre om dine muligheder for at sætte en regning i bero eller aftale en afdragsordning. Hvis du har gæld til kommunen, kan Opkrævningen hjælpe dig med at lave en plan for, hvordan du betaler afdrag.

Hvis du får overskydende skat eller andre tilgodehavender fra det offentlige, kan der ske en modregning i disse udbetalinger til dækning af din gæld hos Aarhus Kommune.

Hvis din gæld vedrører betaling for dag- og fritidstilbud, kan der også ske modregning i børne- og ungeydelsen. Det gælder også, selv om du har indgået en afdragsordning.

Du kan læse mere om gæld på Finanstilsynets hjemmeside rådtilpenge.dk.

Gå til rådtilpenge.dk