Der findes to forskellige ordninger for førtidspension

  • Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension. 
  • Seniorførtidspension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er så nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte - fx et fleksjob.

Udbetaling af førtidspension

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din månedlige pensionsudbetaling. Det er også Udbetaling Danmark, du skal oplyse om ændringer, der har betydning for størrelsen af din pension.

Aarhus kommune

  • Det er Pensionsafdelingen i Ydelsescenter Aarhus, der tilkender førtidspension.
  • Det er Pensionsafdelingen, der behandler ansøgninger om helbredstillæg, personlige tillæg og hjælp til enkeltydelser.
  • Det er Pensionsafdelingen, der udbetaler supplerende kontanthjælp til førtidspensionister på brøkpension.