Når du bevarer din bopæl i Danmark , kan du tage midlertidigt ophold i udlandet.

Midlertidigt ophold

Opholdet i udlandet kan første gang vare i op til 1 år.

Ved efterfølgende ophold drejer det sig om gentagne midlertidige ophold:

Gentagne midlertidige ophold

Opholdene må højst vare i 3 - 4 måneder pr. gang, og ikke udgøre mere end sammenlagt 6 måneder i løbet af 1 år. 

Meddelelsespligt

Udbetaling Danmark skal have besked om ophold af mere end 2 måneders varighed i lande uden for EU / EØS og Schweiz.

Du skal give Udbetaling Danmark besked om udrejse- og hjemkomstdato forud for afrejsen.

Rejser du meget, i længere tid eller er du i tvivl om dit ophold i udlandet har betydning for pensionen, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Læs mere på borger.dk

Hvis du får supplement til førtidspension efter reglerne i Aktivloven

Du skal som hovedregel ophold dig i Danmark, når du får supplement til din førtidspension efter Aktivlovens regler.

I ganske særlige tilfælde kan du få accept til at få udbetalt supplement under korterevarende ophold i udlandet. Ex. hvis du har brug for nødvendig lægebehandling, som du ikke kan få i Danmark, eller hvis du fx skal besøge en nær pårørende, som er alvorlig syg.

For at få accept skal du kontakte Pensionsafdelingen i ydelsescentret i god tid inden du ønsker at rejse. 

Hvis du rejser til udlandet uden forudgående accept, vil det supplement, du har fået under ophold i udlandet blive krævet tilbagebetalt.

Du risikerer også at blive sigtet for socialt bedrageri.