Sådan fungerer job med  løntilskud

Jobbet behøver ikke at være et særligt tilrettelagt job, men vil ofte være det. Jobbet kan oprettes inden for alle arbejdsområder og funktioner, og kan være på enten fuldtid eller deltid. Et job med løntilskud er tilpasset din arbejdsevne, og der tages udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Det er Aarhus Kommunes ansvar at sikre, at din arbejdsgiver er indforstået med at tage de nødvendige skånehensyn. Det er ikke en betingelse for at få et job med løntilskud, at der er tale om merbeskæftigelse på arbejdspladsen. Det er heller ikke et krav, at du skal udføre arbejde, som ellers ikke ville blive udført.
Der er tale om fast arbejde, som du kan fortsætte, indtil du går på folkepension.

Løn- og arbejdsvilkår

Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer.

Tilskud til hjælpemidler

Skal du have lavet mindre ændringer af indretningen på arbejdspladsen, eller har du brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan du søge om tilskud til det. For at få tilskud, skal hjælpemidlerne  være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Mere om job med løntilskud

Hvis du ønsker mere information, råd og vejledning om job med løntilskud kan du kontakte en jobkonsulent i Jobcenter Aarhus, Fleksjob & Særlige virksomhedsindsatser, Silkeborgvej 622. Tlf. 87 40 68 92.

Der afholdes informationsmøde den første tirsdag i hver måned kl.13.00
Jobcenter Aarhus, Fleksjob & Særlige virksomhedsindsatser, Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand