Pension efter den 1. januar 2003

Hvis kommunen afgør, at du ikke selv kan betale, kan der bevilges hjælp til fx medicin, tandlæge, fysioterapi og nødvendig flytning. 
Afgørelsen træffes på baggrund dit overskud efter, at du har betalt dine rimelige faste udgifter. Det vil sige udgifter som husleje, indboforsikring, licens, daginstitution, børnebidrag og abonnement til telefon. Udgifter til telefonsamtaler, internet og afdrag på lån regnes ikke med. Der tages også hensyn til, om du har formue.

Der kan ikke ydes hjælp til udgifter, du har påtaget dig før ansøgning om hjælp.
Læs mere om økonomisk tilskud fra kommunen på borger.dk

Merudgifter til voksne med handicap

Hvis din evne til at fungere i hverdagen er varigt nedsat, kan der ydes hjælp til ekstra nødvendige udgifter i din hverdag. Den ekstra udgift skal skyldes den nedsatte evne til at fungere.
Ansøgning behandles i Socialforvaltningen.
Læs om merudgifter til voksne med handicap

Pension før den 1. januar 2003

Se tillæg til folkepension og førtidspension