Aarhus Kommune har indgået en prisaftale med firmaet Synoptik om levering af briller til pensionister. Det vil sige, at Synoptik kan levere briller til pensionister til priserne, der fremgår af skemaet.

Brilletype

 

Pris ved Synoptik

 

Max tillæg

Standard brille uden glas

Brille inkl. enkeltstyrkeglas - uanset styrke

Brille inkl. bifokale glas - uanset styrke

 

60 kr.

260 kr.

460 kr.

 

51 kr.

221 kr.

391 kr.

Du kan frit vælge en dyrere brille, og du kan vælge en anden leverandør. Helbredstillæget kan dog ikke blive højere end de beløb, der fremgår af ovenstående tabel.

Hvis du er berettiget til at få udvidet helbredstillæg til briller, kan du højst få tillæg med op til 85 % af brillens pris.

Tillægget nedsættes, hvis din personlige tillægsprocent er mindre end 100. Du kan ikke få tillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul. Din tillægsprocent fremgår af din pensionsmeddelelse. 

Du kan læse mere om betingelserne for at modtage helbredstillæg herunder den til en hver tid gældende formuegrænse samt beregning af din personlige tillægsprocent på borger.dk.

Du skal søge om helbredstillægget digitalt, inden du køber brillen.

Læs mere om digital ansøgning om tillæg

Søg udvidet helbredstillæg på borger.dk