Aarhus Kommune har indgået en prisaftale med firmaet Synoptik om levering af briller til pensionister. Det vil sige, at Synoptik kan levere briller til pensionister til priserne, der fremgår af skemaet.

Det udvidede helbredstillæg kan ydes til dækning af dine udgifter til briller, som der ikke ydes tilskud til efter Sundhedsloven. Den udgift du kan søge tilskud til, skal være nødvendig. Kommunen vil træffe afgørelse om tilskuddet på et fagligt grundlag.

Hvis du er berettiget til at få udvidet helbredstillæg til briller, kan du højst få tillæg med op til 85 % af brillens pris.

Tillægget nedsættes, hvis din personlige tillægsprocent er mindre end 100. Du kan ikke få tillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul. Din tillægsprocent fremgår af din pensionsmeddelelse. 

Du kan læse mere om betingelserne for at modtage helbredstillæg herunder den til en hver tid gældende formuegrænse samt beregning af din personlige tillægsprocent på borger.dk.

Du skal søge om helbredstillægget digitalt, inden du køber brillen.

Læs mere om digital ansøgning om tillæg

Søg udvidet helbredstillæg på borger.dk