Du kan søge legatet, hvis du er økonomisk trængt og generelt har vanskelige livsvilkår. 

Fælleslegatet af 1979 skal søges digitalt med NemID. Er du fritaget for brug af NemID, skal du rette henvendelse til Sociale Forhold og Beskæftigelse på telefon 89 40 20 00.

Ansøgningsperioden for 2022 er afsluttet

De indkomne ansøgninger sagsbehandles nu, og du kan forvente svar i første halvdel af december. Næste gang du kan søge legatet bliver oktober 2023. 

Om Fælleslegatet 

Som det officielle navn antyder, består Fælleslegatet af flere mindre legater med nogenlunde enslydende formål. Fælleslegatet uddeles til borgere i Aarhus Kommune, som er værdigt trængende.

Det vil sige personer, der er økonomisk trængte, og som generelt har vanskelige livsvilkår.

Af forsørgere drejer det sig især om starthjælpsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, herunder ægtepar, men også enlige kontanthjælpsmodtagere med flere børn.