Du kan søge legatet, hvis du er økonomisk trængt og generelt har vanskelige livsvilkår. Det kan fx være, hvis du har børn og modtager starthjælp, kontanthjælp eller lignende.

Fælleslegatet af 1979 skal søges digitalt med NemID. Er du fritaget for brug af NemID, skal du rette henvendelse til Sociale Forhold og Beskæftigelse på telefon 89 40 20 00.

Ansøgningsfristen for 2021 var fredag den 22. oktober. Næste gang du kan søge bliver ultimo 2022. 

Om Fælleslegatet 

Som det officielle navn antyder, består Fælleslegatet af flere mindre legater med nogenlunde enslydende formål. Fælleslegatet uddeles til borgere i Aarhus Kommune, som er værdigt trængende.

Det vil sige personer, der er økonomisk trængte, og som generelt har vanskelige livsvilkår.

Af forsørgere drejer det sig især om starthjælpsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, herunder ægtepar, men også enlige kontanthjælpsmodtagere med flere børn.