Ansøgning om legatportioner fra Hans Madsilius Ellermann og Hustrus Legat 2022

Legatet uddeles årligt til borgere i Aarhus, som er værdigt trængende. For at komme i betragtning til en legatportion skal du:

  • bo i Aarhus Kommune
  • være fyldt 50 år
  • være medlem af Folkekirken

Du kan ikke regne med at komme i betragtning, hvis:

  • Din skattepligtige indtægt for sidste år var større end grundbeløb og pensionstillæg for folkepension + ældrecheck
  • Du ejer fast ejendom
  • Du har en formue

For at komme i betragtning skal du give samtykke til, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg må indhente din årsopgørelse for sidste år.

Hvis du er gift eller samlevende, skal din partner også give tilladelse til, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg må indhente vedkommendes årsopgørelse for sidste år.

Hvis både du og din ægtefælle/samlever søger om en legatportion, kan kun den ene af jer komme i betragtning. Det er de ansøgere, der opfylder kriterierne, og som har de laveste indtægter, der bliver tilgodeset.

Ansøgningsperiode

Næste ansøgningsperiode er i efteråret 2023. Hold øje med denne side.