Legatet uddeles årligt til borgere i Aarhus, som er værdigt trængende. Næste ansøgningsrunde er i efteråret 2020. For at komme i betragtning til en legatportion skal du:

  • bo i Aarhus Kommune
  • være fyldt 50 år
  • være medlem af Folkekirken

Du kan ikke regne med at komme i betragtning, hvis:

  • din skattepligtige indtægt for det forgangne år var større end grundbeløb og pensionstillæg for folkepension + ældrecheck
  • du ejer fast ejendom
  • du har en formue

Hvis både du og din ægtefælle/samlever søger om en legatportion, kan kun den ene af jer komme i betragtning. Det er de ansøgere, der opfylder kriterierne, og som har de laveste indtægter, der bliver tilgodeset.

Hvis du er gift eller samlevende, skal både du og din partner give samtykke til, at Sundhed og Omsorg må indhente oplysninger om jeres årsindtægt.

Den næste ansøgningsrunde starter i efteråret 2020.