Ansøgning om legatportioner fra Hans Madsilius Ellermann og Hustrus Legat 2021

Legatet uddeles årligt til borgere i Aarhus, som er værdigt trængende. For at komme i betragtning til en legatportion skal du:

  • bo i Aarhus Kommune
  • være fyldt 50 år
  • være medlem af Folkekirken

Du kan ikke regne med at komme i betragtning, hvis:

  • Din skattepligtige indtægt for 2020 var større end kr. 180.492 (grundbeløb og pensionstillæg for folkepension + ældrecheck)
  • Du ejer fast ejendom
  • Du har en formue på mere end kr. 20.600

Ansøgningsperioden er i år fra den 6. september til den 15. oktober 2021.

For at komme i betragtning skal du give samtykke til, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg må indhente din årsopgørelse for 2020.

Hvis du er gift eller samlevende, skal din partner også give tilladelse til, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg må indhente vedkommendes årsopgørelse for 2020.

Hvis både du og din ægtefælle/samlever søger om en legatportion, kan kun den ene af jer komme i betragtning. Det er de ansøgere, der opfylder kriterierne, og som har de laveste indtægter, der bliver tilgodeset.

Ansøgningsperioden sluttede fredag d. 15. oktober 2021. Ansøgningerne sagsbehandles nu og alle ansøgere får svar senest i starten af december. Næste ansøgningsperiode er i efteråret 2022.