For at komme i betragtning til en legatportion skal du:

  • bo i Aarhus Kommune
  • være fyldt 50 år
  • være medlem af Folkekirken
  • være mindrebemidlet (se nedenfor)

 Du kan ikke komme i betragtning, hvis:

  • din skattepligtige indtægt for 2018 var større end grundsatsen for folkepension + ældrecheck (173.180 kr.)
  • du ejer fast ejendom
  • du har en formue på mere end kr. 20.400

Hvis både du og din ægtefælle/samlever søger om en legatportion, kan kun den ene af jer komme i betragtning. Det er de ansøgere, der opfylder kriterierne, og som har de laveste indtægter, der bliver tilgodeset.

Når du søger legatet, skal du oplyse din årsindkomst for 2018. Hvis du er gift eller samlevende, skal du også oplyse din partners årsindkomst for 2018. Derudover giver du i forbindelse med ansøgningen samtykke til, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg må indhente oplysninger om din årsindtægt for 2018.

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 11. oktober 2019 kl. 23:55. Hvis du sender din ansøgning med brev, skal du sende den til os inden fredag d. 4. oktober for at være sikker på, at vi har den fredag d. 11. oktober.

Ansøgningsskemaet er tilgængeligt her på siden i perioden 2. september til den 11. oktober 2019 - du kan også hente det hos Borgerservice i samme periode.

Hent ansøgningsskemaet

Send din ansøgning til:

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Rådhuset

Rådhuspladsen 2

8100 Aarhus C

Att: Katrine Hørlyck Thomsen

Har du spørgsmål til din ansøgning, kan du skrive til Katrine Hørlyck Thomsen på kaht@aarhus.dk