Seniorpension kan være en mulighed, hvis du har haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Ansøgning om Seniorpension

Ansøgning om seniorpension kan tidligst indgives til kommunen 6 måneder før, at betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt.

Hvis du ønsker at indgive en ansøgning om seniorpension, skal du henvende dig til:
Jobcenter Aarhus,
Job & Virksomhedsservice,
JobInfo/Visitationen
Værkmestergade 5 st.
Telefon: 87 13 41 08.

Hvis du allerede har en aktuel sag hos Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, skal du henvende dig til din sagsbehandler, hvis du ønsker at indgive en ansøgning om seniorpension.

Det er Pensionsafdelingen i Ydelsescenter Aarhus, der tilkender seniorpension. Når seniorpensionen er tilkendt, gælder de samme regler som ved almindelig førtidspension. Det betyder fx, at du vil modtage samme beløb som førtidspensionister.

Udbetaling af Seniorpension

Udbetaling Danmark udbetaler seniorpension. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din månedlige pensionsudbetaling. Det er også Udbetaling Danmark, du skal oplyse om ændringer, der har betydning for størrelsen af din pension.