Af legitimationskortet fremgår:

  • Dit navn
  • Dit cpr-nummer
  • Din nationalitet
  • Et billede af dig
  • Din underskrift

Ansøg om legitimationskort

Du skal møde personligt op i Borgerservice på Dokk1 for at ansøge om et legitimationskort.

For at ansøge om legitimationskort i Aarhus skal du have bopæl i Aarhus, da man kun kan få udstedt legitimationskort i ens bopælskommune.

Hvis dit foto bliver afvist

Du har mulighed for at få taget et foto ved det personlige fremmøde på DOKK1. Det koster 110 kr.

Du kan ikke få dit foto udleveret.

Du kan læse mere om legitimationskort på borger.dk

Du kan få svar på alle generelle spørgsmål om legitimationskort hos Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00.