Hvis du har et usynligt handicap, er der hjælp at hente. Med solsikkesnoren kan du signalere til omverden, at du har brug for lidt ekstra støtte, tid eller tålmodighed. 

Borgerservice støtter op om det internationale solsikkeprogram, der er for både børn og voksne. Det vil sige, vores medarbejdere kender til solsikkesnorens betydning, så vi kan hjælpe dig bedst muligt, når du henvender dig hos os. 

Hvem kan få glæde af solsikkesnoren?

Ikke alle handicap er synlige. Nogle er usynlige, som fx ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed eller hørehandicap.

At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen mere krævende. Mange mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, som mennesker med usynlige handicap møder i deres hverdag, simpelthen fordi udfordringerne ikke er synlige.

Med solsikkesnoren kan du signalere til omverden, at du har brug for at blive mødt med lidt ekstra tid, støtte eller tålmodighed.

Du kan hente solsikkesnoren hos Borgerservice på Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. 

Du behøver ikke bestille en tid, men kan få en solsikkesnor i Borgerservices Information. I første omgang er vi med i solsikkeprogrammet som et pilotprojekt frem til maj, hvorefter vi evaluerer erfaringerne. 

Solsikkesnoren