Fritids- og ungdomsklubberne er åbnet for elever fra 6.-10. årgang ligesom de pædagogiske legepladser er åbnet - både indenfor og udenfor åbningstiden. Der er særlig opmærksomhed på, at vi forsat skal passe på os selv og hinanden ved at holde afstand, sørge for god hygiejne og rengøring.

Alle fritids- og ungdomsklubber har arbejdet på højtryk for at kunne tilbyde gode fællesskaber inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Den konkrete planlægning af hverdagen i klubben er foregået lokalt, men alle steder er der være fokus på aktiviteter udendørs og på, at børn og unge trygt og sikkert kan deltage i fællesskaber og aktiviteter på tværs.

Er dit barn medlem af en fritids- eller ungdomsklub kan du læse mere i Aula.

Ønsker du en plads til dit barn, eller vil du i kontakt med en fritids- eller ungdomsklub, kan du læse mere på ungiaarhus.dk

Brev til forældre om genåbning af klubberne


Fællesskaber for børn og unge

I de fleste klubber vælger børnene og de unge sig ind på aktivitetshold ved ankomst til klubben. I klubben er der altså mulighed for at være sammen med andre end i skoletiden og samles med andre om fælles interesser.   

Når barnet/den unge er med i en aktivitet gælder myndighedernes afstandsprincip. Det betyder, at den anbefalede afstand til hinanden skal overholdes. Børnene og de unge kan sagtens skifte aktivitet i løbet af deres klubtid. Ved skift til en anden aktivitet er der naturligvis en opmærksomhed på de fornødne forholdsregler vedrørende hygiejne.

Rengøring og værnemidler

  • Sprit og håndsæbe er naturligvis tilgængeligt for alle børn, unge og medarbejdere
  • Alle aktivitetsredskaber afsprittes/rengøres jævnligt
  • Der er sikret ekstra grundig rengøring i alle enheder

Drejebøger for genåbningen

I drejebøgerne kan du læse mere om de fælles rammer og retningslinjer, som skoler, dagpleje, dag- og fritidstilbud tager afsæt i:

Drejebøger for genåbning fase 2