Ungdomsskolen følger myndighedernes anvisninger om afstand og hygiejne. Det får deltagerne naturligvis en grundig indføring i. Af samme grund, er det desværre ikke alle hold, der genoptages. Vi arbejder på at få så mange hold som muligt op at køre igen hurtigst muligt.

Er dit barn allerede tilmeldt et eller flere ungdomsskolehold, vil vi kontakte dig, så snart vi har detaljer om holdene på plads. Kontakt din lokale ungdomsskolekoordinator, hvis du har spørgsmål om holdene, tilmelding, retningslinjer eller praksis under corona: ungiaarhus.aarhus.dk/ungdomsskolen

Læs mere om genåbningen i Drejebog for genåbning af Ungdomsskolen.

Brev til forældre i ungdomsskolen