Er du under 30 år

Skal du melde dig ledig, skal du kontakte jobcentret ved at ringe på tlf. 87 13 41 04. Her vil du blive registret og efterfølgende ringet op, af en af vore medarbejdere i Visitationen. Det skal du også, selv om du har meldt dig ledig på Jobnet.

Er du over 30 år eller forsikret ledig 

Er du ledig og søger kontanthjælp eller overgangsydelse, skal du kontakte jobcentret ved at ringe på tlf. 87 13 41 08. Her vil du blive tilbudt tid til en telefonisk visitationssamtale. Ønsker du en samtale med personligt fremmøde, kan dette aftales. Du skal også ringe til jobcentret, selv om du har meldt dig ledig på Jobnet.

Er du ledig og forsikret i en a-kasse, skal du melde dig ledig på Jobnet.

Skal du have en samtale med din konsulent

Fra den 19. december 2021 og frem til og med 16. januar 2022 har Jobcentret mulighed for at foretage samtaler med ledige borgere digitalt eller telefonisk i stedet for personligt fremmøde. Det vil fremgå af indkaldelsesbrevet fra Jobcentret, om samtale holdes digitalt, telefonisk eller ved fysisk fremmøde. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte din konsulent i Jobcentret.

 

Mundbind/visir

Der er krav til besøgende om at bære mundbind eller visir i jobcentret. Er du undtaget for kravet om mundbind eller visir, skal du henvende dig til personalet og orientere om dette. Der er skiltning ved indgangen om, hvordan du skal forholde dig. Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.