Mundbind/visir

Der kan være krav til besøgende om at bære mundbind/visir i sociale tilbud. Kravet vil i så fald gælde for personer over 12 år i de dele af tilbuddet, som er fælles (hvor offentligheden har adgang). Det gælder altså ikke i borgeres værelser/lejligheder. Der vil være skiltning ved indgangen, hvis det er et krav. Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Corona-pas

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler og lokaliteter, som offentligheden har adgang til. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke er omfattet. Kravet gælder også fællesarealer, som besøgende eventuelt går igennem.

Kravet gælder ikke brugere af tilbud.

Følgende personer er undtaget fra kravet:

  • Børn under 15 år
  • Nære pårørende
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud
  • Personer, der kan fremvise dokumentation for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen skal være udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter 

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Besøgende, der ikke kan fremvise et corona-pas og som ikke er omfattet af undtagelserne, vil blive bedt om at gå.

Læs mere om corona-pas