La xiriir Folkesundhed Aarhus Vest haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid coronavirus. waxay noqon karaan su'aalo sida:

- Maxaan sameeyaa haddii qof uu ku bukoodo qoyskeyga ama saaxiibadayda wareega?

- Maxaan sameeyaa hadaan go'doomin galo?

- Sideen jawaab uga helayaa tijaabada unugyada baarista xudunta oo micnaheedu waa?

Taleefanka Corona waxaa ka shaqeeya seddex kalkaaliye caafimaad oo khibrad leh, waxaana jirta fursad lagu wada hadlo luqadaha deenishka, Turkiga, Farsi, Soomaaliga iyo Carabiga.

Waad wici kartaa maalin kasta oo maalmaha shaqada u dhaxaysa 10.00 - 15.30 telifoonka 87132630.