Ka bilaabato maalinta isniintaa t. 24 agoosto tahay,  waxaa kumuune Aarhus qaybin doonaa maaskaraha afka, lana siin doona dadka qaata kontanthjælp-ga, kuwa qaata integrationsydelse iyo dadka kaloo nugul, dadkaa soo ah dadka ay culays dhaqaale oo xoog leh ku tahay gadashada maaskaraha afka.

Waa waajib inla xirto maaskaraha afka marka aad raacayso gaadiidka dadwaynaha. Dowladu ayadoo og duruufaha dhaqaale ee dadka qaar haysta ayay go’aansatay, in maaskaraha afka lacag la’aan looga dhigo dadkaan aan kor ku xusnay ee qaata lacagta kontanthjælp-ga, integrationsydelse iyo dadka kaloo nugul, dadkaa soo ah dadka ay culays dhaqaale oo xoog leh ku tahay gadashada maaskaraha afka.

Dadka degan degmada Aarhus waxay wargelintaan utahay, ineey heli karaan, laguna siin karo maaskaraha afka oo lacag la’aana, hadii aad isu aragto inaad ka tirsan tahay dadkaan dhaqaale ahaan nugul, waxaa lagu siin doonaa 5 – 10 xabo maaskaro afka ah markiiba.

Maaskaradaan afkana waxaa la qaybin doonaa saacadaha shaqo inta lagu jiro, waxaanad ka qaadan kartaa adreesyada soo socda:

  • Borgerservice i Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
  • Jægergården, Værkmestergade 15 B
  • Værestedet, Jægergårdsgade 107
  • Rusmiddelcenter Aarhus, Sumatravej 3

Waajibnimada ah inla xirto maaskaraha afka inta aad isticmaalayso gaadiidka dad waynaha, ilaa hadda sharci ahaan wuxuu ku egyahay ilaa inla laga gaaraayo 31. oktober.

Sida saxdaa ee loo xirto maaskaraha afka, waxaad kala socon kartaa bogga internetka ee hay’adda caafimaadka: