OBS: Data hentes fra Aarhus Kommunes ledelsesinformationssystem ”Aarhus-i-tal”.

Seneste data er fra juni 2021. Data opdateres pt ikke.