Fra 1. februar 2022 har COVID-19 ikke længere status som en samfundskritisk sygdom. Dermed bortfalder alle lovkrav om coronapas.

Det betyder, at Borgerservice ikke længere udsteder dokumentation for fritagelse for COVID-19 test, som modsvarer et coronapas.