Der er indført krav om mundbind i bl.a. den kollektive transport, i detailhandelen, engroshandlen og ved indendørs markeder, ved take away beliggende i detailhandelen samt visse dele af sundheds- ældre- og socialområdet. Du skal bære mundbind hvis du besøger Borgerservice, Jobcentret m.m.

Læs mere om krav til brug af mundbind eller visir

Læs mere om i hvilke situationer, Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der bruges mundbind

Myndighederne har undtaget forskellige grupper fra kravet - bl.a. børn under 12 år.

Her kan du kan læse om de grupper, som er undtaget brug af mundbind

Badge: fritaget fra mundbind

Sundhedsstyrelsen har lanceret et badge, der gør opmærksom på, at man er fritaget for kravet om at bære af mundbind/visir. Bagdet kan bestilles direkte via Rosendahls Boghandel. Vær dog opmærksom på at man kun kan bestille max 2 stk. og at følgende adresse skal benyttes til bestilling for private: www: rosendahlsboghandel.dk.

Der kan ikke bestilles via telefon. Det er gratis at bestille, men der er ekspeditionsgebyr og portoudgifter forbundet med bestillingen.

Sundhedsstyrelsen har lavet en vejledning i korrekt brug af mundbind.

Se hvordan du bruger mundbind korrekt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: