Orientering fra Teknik og Miljø

Medarbejderne i Teknik og Miljø er hjemsendt.

Teknik og Miljø har fortsat fokus på byens basale funktioner og det private erhvervslivs virke, og medarbejderne er derfor sendt hjem med teknisk udstyr, så vi i størst muligt omfang kan opretholde behandlingen af ansøgninger om byggetilladelser, plansager og myndighedsgodkendelser, så private virksomheder i mindst muligt omfang hindres i deres aktiviteter.