Du kan tilmelde dig ventelisten til restvaccine, hvis du i forvejen er inviteret til vaccination. Er du det, kan du tilmelde dig hver dag inden kl. 11. Din tilmelding bliver slettet, når dagen er omme.

Læs mere og tilmeld dig på Region Midts hjemmeside