Videoen er produceret af Danske Døves Landsforbund og Aarhus Kommune.