Læs hele guiden som et samlet dokument:

Eller fold emnerne ud herunder:

Sundhedsstyrelsen anbefaler altid, at syge børn og børn med symptomer på sygdom bliver hjemme.

Børn, der er alment utilpasse, virker sløje, trætte, slappe og ikke deltager i dagens aktiviteter, som de plejer, bør ikke være i institutionen. Den almene utilpashed kan i nogle tilfælde træde tydeligere frem, når barnet er i institutionen frem for derhjemme i mere rolige omgivelser.

Børn, der har specifikke symptomer på smitsomme sygdomme, bør heller ikke være i institution. Dette gælder uanset, hvilken smitsom sygdom barnet måtte have. Hvis symptomerne skyldes kendt allergi eller astma, og barnets almene tilstand er god, kan barnet komme i institution.

Symptomer på smitsomme sygdomme kan ifølge Sundhedsstyrelsens Ren Rutine materiale være:

 • Feber.
 • Kulderystelser.
 • Diarré eller opkast.
 • Ondt i halsen.
 • Udslæt.
 • Tiltagende hoste.
 • Almene symptomer som træthed, ømhed i kroppen og kvalme.
 • Løbenæse i sammenhæng med andre symptomer.

Sundhedsstyrelsens liste over hyppige COVID-19-symptomer ved børn er:

 • Forkølelse (herunder bl.a. meget snot).
 • Ondt i halsen.
 • Hoste.
 • Feber.
 • Diarré.

Er der ikke tale om COVID-19-lignende symptomer, kan barnet komme tilbage i institution, når symptomerne er væk, og barnet er raskt.

Hvis der er tale om COVID-19-lignende symptomer, anbefales det stadig, at barnet får foretaget en PCR-test.

 • Hvis testen er negativ, kan barnet komme tilbage i institution, når symptomerne er væk, og barnet er raskt.
 • Hvis barnet ikke bliver testet, kan barnet komme tilbage i institution, når symptomerne har været væk i 48 timer, og barnet er raskt.
 • Hvis barnet testes positiv, må barnet komme tilbage i skole, når det har været symptomfri i 48 timer. Der skal laves smitteopsporing af nære kontakter i barnets skole.
  • Barnet kan også komme tilbage i skole efter 10 dage, hvis barnet har det betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at barnet forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol).

Hvis et barn kun er snottet og ellers er frisk, kan barnet komme tilbage i institution, lige så snart symptomerne er væk, og barnet ikke længere er snottet – i dette tilfælde behøver der ikke at gå 48 timer.

Hvis barnet har symptomer gælder følgende:

 • Barnet må komme tilbage i institution, når det har været symptomfri i 48 timer.
  • Barnet kan også komme tilbage i institution efter 10 dage, hvis barnet har det betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at barnet forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol).

Hvis barnet ikke har symptomer gælder følgende:

 • Barnet må komme tilbage i institution 7 dage efter, de fik foretaget den positive test.

For børn i dagtilbud gælder det, at de automatisk er nære kontakter til børn og voksne på stuen/i gruppen. Der er ikke længere krav om afstand mellem grupper, så det kan også ske, at dit barn bliver nær kontakt pga. smitte i en anden gruppe.

Hvis dit barn har været i nær kontakt med en COVID-19-smittet i dagtilbuddet eller i andre sammenhænge uden for hjemmet, anbefales det, at barnet testes hurtigst muligt og igen med en PCR-test på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede.

 • Hvis barnet tidligere har været smittet med COVID-19 (inden for 12. mdr.), kan det nøjes med at blive testet på 4. og 6. dagen. Børn, der tidligere har været smittet inden for de seneste 12 uger, skal ikke testes. De 12 uger og 12 måneder tælles fra det tidspunkt, den positive test blev foretaget.
 • Hvis barnet er i dagtilbud mv., når det identificeres som nær kontakt, kan test vente til afhentning ved dagens afslutning. Det anbefales, at barnet først møder i dagtilbud igen, når det har et negativt svar på første test (testen hurtigst muligt).
 • Mens barnet afventer test og testsvar på 4. og 6. dagen, behøver barnet ikke være i isolation, men må gerne være i dagtilbud.
 • Du skal være opmærksom på, om dit barn udvikler symptomer. Hvis barnet udvikler symptomer, skal det gå i isolation.

Hvis barnet ikke bliver testet på de anbefalede tidspunkter, opfordres der til, at barnet holdes hjemme i 7 dage efter sidste kontakt til den smittede, før tilbagevenden til dagtilbud.

Børn under 3 år, som bliver nær kontakt til en smittet, er undtaget fra test, og kan fortsat møde op i dagtilbud. Hvis et barn under 3 år er nær kontakt og samtidig udvikler symptomer, skal barnet blive hjemme, og det anbefales, at barnet bliver testet med en PCR-test.

Hvis der er gået mere end 12 måneder, siden dit barn var smittet med COVID-19, og barnet igen får COVID-19-lignende symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet, skal man gøre som alle andre.

Hvis en person i husstanden er testet positiv for COVID-19, skal man gøre som hidtil. Man skal først vurdere, hvorvidt det er muligt for den smittede at selvisolere sig.

Se mere om isolation ved Sundhedsstyrelsen

Hvis den smittede kan selvisolere sig indtil raskmelding, gælder følgende for resten af husstanden:

 1. Én PCR-test hurtigst muligt for at kunne smitteopspore.
 2. Herefter følges det generelle testinterval for nære kontakter, dvs. yderligere to PCR-tests på hhv. dag 4 og dag 6 efter sidste kontakt med den smittede. Barnet opfordres til at blive hjemme fra dagtilbud, indtil der er svar på sidste test på dag 6.

Hvis den smittede ikke kan selvisolere sig, gælder følgende for resten af husstanden:

 1. Én PCR-test hurtigst muligt for at kunne smitteopspore.
 2. Endnu en PCR-test, når den smittede person er raskmeldt. Dvs. endnu en test når den smittede har været symptomfri i 48 timer, eller når den smittede har været hjemme i 7 dage, fra testen blev foretaget, hvis den smittede ikke har haft symptomer. Barnet opfordres til at blive hjemme fra dagtilbud, indtil der er svar på sidste test.

Hvis barnet, der bor sammen men en smittet, ikke bliver testet, opfordres barnet til at være hjemme i 7 dage, efter den smittede har isoleret sig, eller fra alle i husstanden er raskmeldte. (Dette er 14 dage for personer, der er 12 år eller ældre). Vi opfordrer til, at alle lader sig teste, da det gør det muligt at smitteopspore.

Børn under 3 år anbefales kun test, hvis de både er nær kontakt til en smittet og har symptomer.

Vær OBS på særlige retningslinjer for personer, der er færdigvaccineret eller selv har været smittet inden for de seneste 12 måneder. Her anbefales test, men ikke isolation.

Voksne, der ikke er færdigvaccinerede eller tidligere smittede, skal stadig i isolation, hvis de bliver nær kontakt til en smittet.

Børn og voksne, der deler husstand med én, der er sendt hjem i isolation som nær kontakt, skal holde fuldstændig afstand til den nære kontakt, hvis de ikke selv er færdigvaccineret eller tidligere smittet (inden for 12 mdr.).

 • Hvis det ikke er muligt at holde afstand til den nære kontakt, anbefales det, at hele husstanden går i isolation, indtil den nære kontakt har fået negativt svar på sin anden test (dag 6) og må ophæve sin isolation.
 • Man kan også vælge, at nogle i husstanden går i isolation i et område af boligen, mens resten ikke gør. Det er vigtigt, at alle de personer, der ikke holder afstand til den nære kontakt, også isolerer sig og bliver hjemme.
 • Personer, der er færdigvaccineret (14 dage efter sidste stik) eller tidligere smittede (indenfor de seneste 12 mdr.) og deler husstand med én, der er sendt hjem som nær kontakt, kan være sammen med den nære kontakt uden selv at gå i isolation. Personer, der er færdigvaccinerede eller tidligere smittede, kan møde i dagtilbud/på arbejde. De skal dog have fokus på høj hygiejne bl.a. håndvask, når hjemmet forlades.

Hvis et barn er nær kontakt til en i dagtilbuddet eller en uden for hjemmet, og barnet derfor selv fortsat må møde i dagtilbud, behøver resten af familien/husstanden ikke at foretage sig andet et være ekstra opmærksom på hygiejne, udluftning samt eventuel udvikling af symptomer. Det er først hvis personen, som er nær kontakt, tester positiv, at de øvrige familiemedlemmer i husstanden bliver nære kontakter.

Læs mere om hvad der kræves ift. isolation af nære kontakter i denne pjece:

COVID-19: Selvisolation og isolationsophold for smittede og nære kontakter

Har du generelle spørgsmål om sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan du henvende dig til den fælles hotline på telefon 7020 0233.