Læs hele guiden som et samlet dokument:

Eller fold emnerne ud herunder:

Sundhedsstyrelsen anbefaler altid, at syge børn og børn med symptomer på sygdom bliver hjemme. Børn, der er alment utilpasse, virker sløje, trætte, slappe og ikke deltager i dagens aktiviteter, som de plejer, skal ikke være i skolen. Den almene utilpashed kan i nogle tilfælde træde tydeligere frem, når barnet er i skolen frem for derhjemme i mere rolige omgivelser.

Børn, der har specifikke symptomer på smitsomme sygdomme, skal heller ikke være i skolen. Dette gælder uanset, hvilken smitsom sygdom barnet måtte have. Hvis symptomerne skyldes kendt allergi eller astma, og barnets almene tilstand er god, kan barnet komme i skole.

Symptomer på smitsomme sygdomme kan ifølge Sundhedsstyrelsens Ren Rutine materiale (link) være:

 • Feber
 • Kulderystelser
 • Diarré eller opkast
 • Ondt i halsen
 • Udslæt
 • Tiltagende hoste
 • Almene symptomer som træthed, ømhed i kroppen og kvalme
 • Løbenæse i sammenhæng med andre symptomer

I forhold til COVID-19 skelner Sundhedsstyrelsen nu mellem lette symptomer og betydelige symptomer.

 • Lette symptomer på COVID-19: ikke-betydelige symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse. Ved lette symptomerne anbefales der ikke isolation
 • Betydelige symptomer på COVID-19: symptomer som feber, vedvarende hoste, nysen og vejrtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse. Man behøver ikke at have alle symptomerne. Ved betydelige symptomer, anbefales det, at man bliver hjemme, indtil symptomerne er lette eller helt væk.

Børn får oftest ingen eller kun milde symptomer, hvis de bliver smittet med coronavirus. Hvis de udvikler symptomer, vil de som regel føle sig syge, blive trætte og slappe og ikke lege og deltage i aktiviteter som vanligt

Det er også stadig vigtigt, at børn med symptomer på andre smitsomme sygdomme bliver hjemme, indtil de er friske og raske. Det kan f.eks. være ondt i halsen, opkast og diarré.

 • Er der ikke tale om COVID-19-lignende symptomer, kan barnet komme tilbage i skole, når symptomerne er væk, og barnet er frisk og raskt.
 • Er der tale om lette symptomer på COVID-19, anbefales man ikke isolation eller test.
 • Er der tale om betydelige symptomer på COVID-19, skal man blive hjemme, indtil de betydelige symptomer er væk, og man er rask og frisk. Man anbefales ikke længere at blive testet.

Man anbefales ikke længere at blive testet ved symptomer eller nær kontakt til en smittet. Hvis man af andre årsager alligevel bliver testet (selvtest, kviktest eller PCR-test), skal man fortsat gå i isolation, hvis testen er positiv.

Ved positiv test gælder følgende:

 • Hvis den smittede har eller udvikler betydelige symptomer, skal vedkommende blive i isolation, indtil de betydelige symptomer er væk, dog minimum isolation i 4 døgn fra testtidspunktet.
 • Hvis den smittede ikke har og heller ikke udvikler symptomer, skal vedkommende være i isolation ind til 4 døgn efter testtidspunktet.
 • Hvis man tester positiv på en selvtest eller en kviktest, anbefales man ikke længere at få foretaget en opfølgende PCR-test.

Der anbefales ikke længere smitteopsporing af nære og øvrige kontakter.

Man skal ikke længere testes, hvis man har været nær kontakt eller øvrige kontakt til en smittet. Skolen orienterer derfor ikke længere om smittetilfælde.

Man skal ikke længere testes eller være i isolation, hvis man er nær kontakt til en smittet. Man kan derfor godt møde i skole, selvom man bor sammen med en smittet.

Hvis man selv udvikler betydelige symptomer, skal man blive hjemme.

Der er ikke længere anbefaling om ugentlige screeningstest til elever og medarbejdere på skolerne.

Har du generelle spørgsmål om sundhedsmyndighedernes retningslinjer eller spørgsmål til smittetilfælde eller nær kontakt, kan du finde mere information på www.coronasmitte.dk eller ringe på tlf. 32 32 05 11.