Sådan skal du som medarbejder gøre.

Når der er mistanke om smitte i:

Når et barn eller voksen er smittet i:

Vores guides opdateres løbende i takt med at situationen ændrer sig.

Drejebøger til vores afdelinger

Aarhus Kommunes guides til medarbejdere er et kortere udvalg af indholdet i vores drejebøger.

Drejebøgerne er de regler og retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne, vi arbejder efter.

Du er velkommen til at læse vores drejebøger på #Detvigør:

#Detvigør er en side vi bruger til at dele vores metoder og materialer med andre kommuner og myndigheder.