Veterankoordinatoren hjælper ikke kun krigsveteraner, men også tidligere udsendte til humanitære opgaver - eksempelvis politi, sundhedsfagligt personale og beredskab.

Både veteraner og pårørende kan henvende sig til veterankoordinatoren.

Hvad kan man få hjælp til?

Veterankoordinatoren er kontaktperson for dig og din familie. Veterankoordinatoren kan tilbyde dig:

  • Koordinering af kommunale indsatser.
  • Hjælp til at finde "rundt" i kommunen.

Veterankoordinatoren kan hjælpe med:

  • Råd og vejledning omkring tilbud til veteraner.
  • Koordinering af tværfaglig indsats for veteraner.
  • Formidle kontakt til forskellige organisationer og støtteforeninger.
  • Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Veterankoordinatoren kender til de udfordringer, du møder som veteran. Derfor kan veterankoordinatoren hjælpe dig med at strukturere din hverdag blandt andet gennem beskæftigelse.