OBS: Vær opmærksom på, at du ikke må starte i virksomhedspraktik uden forudgående godkendelse af Jobcenter Aarhus.

For dagpengemodtagere er praktikperioden op til 4 uger.  Praktikperioden kan eventuelt også følges op af et opkvalificerende kursus. Hvis der er behov for det, kan der laves en aftale om løntilskud, inden en eventuel fastansættelse i virksomheden. Virksomheden har ingen lønudgifter i praktikperioden. Aarhus Kommune udbetaler en ydelse til dig, mens du er i virksomhedspraktik.

Hvem kan komme i virksomhedspraktik

Praktikforløb retter sig primært mod ledige borgere, der har behov for:

  • at få afklaret mål for beskæftigelse eller uddannelse
  • optræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Vil du vide mere om virksomhedspraktik

Du er også velkommen til at kontakte Jobcenter Aarhus for at høre mere om dine muligheder for virksomhedspraktik.

Hvis en virksomhed gerne vil tilbyde dig en praktik eller en ansættelse med løntilskud, skal de sende en ansøgning til jobcentret gennem VITAS.