Se invitation til informationsmødet

Du er ikke forpligtet til at starte på forløbet, selvom du deltager på informationsmødet.

Potential in Action tilbyder målrettede caseforløb i det private erhvervsliv til ledige nyuddannede akademikere. Som del af et tværfagligt team på fem personer arbejder du i ni uger i en konkret virksomhed, hvor I sammen løser en strategisk vigtig business case.

Du klædes på til forløbet gennem undervisning i projektkoordinering og samarbejde i high performance teams og modtager personlig karrieresparring på din jobsøgning fra konsulenter, der både har bred kommerciel erfaring og ekspertviden om nyuddannedes udfordringer.

Læs mere på www.potentialinaction.dk 

Få mere information:

Læs mere om Potential in Action - Dansk

Read more about Potential in Action - English

Kontaktperson i Jobcenter Aarhus

Mari-Anne Christoffersen
Mail: vtv@aarhus.dk
att. Mari-Anne Christoffersen