Sådan gør du

Du kan blive skrevet i emnebanken i forbindelse med møder på jobcentret. Tal med din jobkonsulent om optagelse i emnebanken på dit næste møde. Ønsker du at blive optaget med det samme, kan du ringe til VirksomhedsService på telefonnr.: 87 13 41 11.

Emnebank - faglært/ufaglært