Aarhus Universitet og DMJX tilbyder i samarbejde med Jobcenter Aarhus et digitalt karrieresparringsforløb, der giver dig de grundlæggende værktøjer til de første skridt ind på din karrierevej. Forløbet er skræddersyet, så det ikke forstyrrer din almindelige undervisningsuge, afsluttende opgave eller specialeskrivning, dit praktikforløb eller udlandsophold.

Du har mulighed for at tilmelde dig enten:

Ved deltagelse på online-kurserne vælger du selv de tidspunkter, der passer dig, og samlet vil du bruge godt 5-10 timer hen over de 10 uger. 

Alt efter hvilket forløb du vælger, vil du bl.a. komme omkring:

  • Opbygning af ansøgning og CV
  • De nyeste rekrutteringstendenser
  • Etablering af kontakt til virksomheder og institutioner
  • Afklaring på kompetencer og kvalifikationer
  • Karriereplanlægning
  • Afklaring af drømme og karrieremuligheder
  • Hvordan du bringer dig selv i spil til relevante jobs.

Onlinekurserne suppleres med webinarer, events og workshops.

Der har de sidste ni semestre været stor interesse for forløbende. Da der kun er et begrænset antal pladser, har du mulighed for at komme på vores venteliste, hvis alt skulle være booket. Har du fået en plads, er der selvfølgelig en forventning om, at du gennemfører. Husk at tage højde for eksaminer og/eller specialeaflevering, når du nærmer du slutningen af forløbet, så du ikke får for travlt.

Nederst på siden her har du mulighed for at tilmelde dig ét af de to tilbud om online karrieresparring (det er kun muligt at tilmelde sig ét af de to forløb):

Sandbox: Bring dig selv i spil til dit første job! Et forskningsbaseret coachingforløb v. Martabolette Stecher Inst.

På Sandbox-forløbet har vi fokus på jobsøgningsprocessen. Her arbejder vi med hvem du er, hvad der driver dig, hvad du er god til - og hvordan du går efter det job, hvor du kan skabe værdi i en organisation. Du bliver coachet personligt undervejs og får sparring på alle øvelser, så du kan handle på det, som du brænder for at arbejde med.


Siden 2001 har Martabolette Stecher Inst. coachet studerende og dimittender med henblik på at afklare, hvad de skal gå efter, når de bliver færdig med deres uddannelse. Forløbet faciliteres af Martabolette Stecher, der har coachet mere end 3.000 mennesker i at få klarlagt hvem de er, hvad de kan og vil - og hvordan de kommer i job.

Præsentationsvideo af forløbet på Sandbox:

 

 

Konsulenthuset Ballisager: KarriereKickstarter - Konkret, vidensbaseret, moderne jobsøgning.

Du har kompetencerne, dugfrisk viden og en kolossal lyst til at finde ud af, hvad du præcist kan. Ballisager har værktøjerne til at hjælpe dig med lige præcis de udfordringer. Siden 2008 har Ballisager hjulpet over 35.000 nyuddannede akademikere med at komme i job ved at rådgive konkret, i øjenhøjde og med afsæt i viden om, hvordan virksomhederne ansætter nye medarbejdere, herunder nyuddannede som dig. Den erfaring får du glæde af på deres skræddersyede online-forløb med videoer, artikler, webinarer, sparringssamtaler og adgang til personprofilanalyser. Og så kan du også gennem forløbet blive tilknyttet din egen mentor fra erhvervslivet, som du kan sparre med, om lige præcis de udfordringer du sidder med.

Læs mere om forløbet her 

Præsentationsvideo af forløbet ved Ballisager:

Video med deltager fra efterårets forløb:

Start:

Begge forløb starter 6. marts og slutter 14. maj 2023.

Tilmelding:

Muligheden for Tilmelding lukkede 26. februar.

VIGTIGT: Du må kun tilmelde dig ét af de to forløb.

Målgruppe:

Tilbuddet er for studerende, som er i gang med 2., 3. eller 4. semester af kandidatuddannelsen på Aarhus Universitet fra enten Arts, Natural Sciences, Technical Sciences, Health eller Aarhus BSS, eller sidste semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Afmelding: For afmelding skriver du til projektansvarlig Søren Rosenberg Pedersen på sorp@aarhus.dk

Når du registrerer dig, skal du vælge uddannelsesretning, fakultet og semester.

Dimitterer du før 6. marts 2023, kan du ikke tilmelde dig.