Er du ledig, og kunne du tænke dig at arbejde som byplanlægger i en kommune eller et rådgivningsfirma, som arbejder med fysisk planlægning? Eller er du i arbejde men ønsker at efteruddanne dig inden for byplanlægning? Så er kurset Byplanlægger lige noget for dig. Kurset har til formål både at professionalisere ledige arkitekter og ledige fra beslægtede uddannelser, men også at efteruddanne arkitekter, der allerede er i job.

Gennem kurset får du konkret viden og metoder, der vil gøre dig i stand til både at foretage målrettet og kvalificeret jobsøgning til stillinger som byplanlægger. Men du får også grundlæggende færdigheder, som du kan bruge, hvis du er i job.

Kursets opbygning

Kurset fokuserer på fem grundlæggende elementer:
• Professionen – hvordan er det at arbejde som byplanlægger?
• Rammerne – introduktion til planloven.
• Demokratiet – principper og metoder til borgerinddragelse.
• Planlægningsprocessen – den politiske og administrative proces og samarbejdet med bygherrer og rådgivere.
• Lokalplanen – introduktion til værktøjer og metoder gennem konkrete cases og øvelser.

Undervisere
• Martin Odgaard – arkitekt og adjunkt i by- og landskabsplanlægning
• Tom Nielsen – arkitekt og professor i by- og landskabsplanlægning
• Henrik Stjernholm – arkitekt og tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune

Hertil kommer en række oplægsholdere fra kommunerne samt rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomheder, der vil bidrage med specialviden.


Krav

Udenlandske ansøgere, som ikke har dansk i deres adgangsgivende eksamen, skal have bestået Studieprøven.
Studieprøvens resultat i såvel den mundtlige som den skriftlige del skal være minimum være med karakter 4. Nordiske ansøgere, der har bestået dansk, svensk eller norsk i den adgangsgivende eksamen, er undtaget fra denne regel.


Praktisk information

  • Varighed: 10 ugers fuldtidskursus med virksomhedspraksis.
  • Sted: Arkitektskolen Aarhus.
  • Målgruppe og adgangskrav: Arkitekter og beslægtede faggrupper med en relevant, lang videregående uddannelse på kandidatniveau.
  • Deadline for tilmelding: 31. januar 2023. Din ansøgning vil blive fagligt bedømt efter ansøgningsfristen.
  • Periode: Kurset begynder mandag den 23. februar 2023

Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.

Tilmelding via Arkitektskolens hjemmeside. Ved samme lejlighed skal du sende en mail herom til Lisbeth Kaae Holm på: vtv@aarhus.dk

Læs mere på hjemmesiden om Byplanlægger: https://aarch.dk/byplanlaegger/ 

Kontakt:

Lisbeth Kaae Holm
Mail: vtv@aarhus.dk
att. Lisbeth Kaae Holm