SÅDAN FORLØBER KURSET

Igennem forløbet bliver du undervist i forskellige teoretiske og praktiske tilgange til bæredygtig forret­ningsudvikling, FN’s Verdensmål, cirkulær økonomi og projektledelse. Du bliver, sammen med et tværfagligt hold af 2-3 deltagere, tilknyttet en virksomhed, som du igennem forløbet arbejder med. I løbet af kurset vil I arbejde med at kortlægge og vurdere virksomhedens bæredygtige potentialer og endeligt udarbejde en handlingsplan for implementeringen af grønne tiltag og virksomhedens fremtidige arbejde hen imod en mere bæredygtig forretning.

En typisk undervisningsdag vil bestå af teoretisk undervisning efterfulgt af tid til at arbejde med jeres case-virksomhed, således at det bliver så praksisnært som muligt. Derudover vil forløbet indeholde virk­somhedsbesøg, workshops, uddannelsespraktik hos virksomheden og endeligt et afsluttende event, hvor de forskellige grupper præsenterer deres arbejde.

Læs mere om forløbet i flyeren herunder:

Næste forløb starter 27. februar 2022.

Der er informationsmøde den 7. februar 2023. Mødet er obligatorisk at deltage i for at blive optaget på forløbet. Se informationer for tilmelding nederst på siden her.

FÅ MERE INFORMATION

Det grønne akademi (gogreenwithaarhus.dk)

JOBKONTAKTPERSON I JOBCENTER AARHUS

Du tilmelder dig informationsmødet ved at skrive til virksomhedskonsulent 
Martin Kjær på vtv@aarhus.dk att. Martin Kjær.