Hvis du er nyuddannet kandidat eller professionsbachelor efter sommeren 2020 og modtager dagpenge, så har du muligheden for at ansøge om at blive en del af Trainee-netværket. Trainee-netværket er et forløb indeholdende kursus og en traineeansættelse hos en virksomhed. Der er plads til 25 kandidater på forløbet, hvor der vil være fokus på, hvordan du som nyuddannet kan tilføre ny viden til virksomheden for at skabe udvikling og vækst. Forløbet består af en seks måneders ansættelse med løntilskud og efterfølgende seks måneders projektansættelse.

Vi sørger for at skabe det rette match mellem dig som kandidat og de deltagende virksomheder. Skulle du blive valgt ud i rekrutteringen, vil du deltage i en introuge i uge 43 2021, hvor du vil blive klædt på til trainee-ansættelsen hos virksomheden, og du sammen med en konsulent vil se på, hvordan du konkret kan løse opgaver. Sådan vil introugen forløbe:

 Uge 43

Mandag
25/10

Tirsdag
26/10

Onsdag
27/10

Torsdag
28/10

Fredag
29/10

 Aktivitet

 Oplæg og gruppearbejde

 Enkeltvis sparring

 Emne og
 indhold

 Kompetencer

 Forretnings-
 forståelse

 Netværk og
 onboarding

   

 Sted

 Frederik Nielsens Vej
 Mogens Zielerstuen

 Bartholins Allé 10, bygn. 1324

Som led i forløbet vil du også skulle deltage i otte netværkssamlinger. Fire af dem vil være med andre kandidater fra projektet, og de sidste fire vil være med både kandidater og virksomheder. Her vil der være spændende oplæg og mulighed for at sparre med de andre kandidater og virksomheder. Samlet vil hele forløbet se sådan her ud:

Du tilmelder dig ved at søge på de konkrete stillingsopslag her (indeholder link).

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan der rettes kontakt til:

Jeanette Smidemann, Faglig koordinator, Jobcenter Aarhus
E-mail: jels@aarhus.dk

Sonay Sevindik, virksomhedskonsulent, Jobcenter Aarhus
E-mail: yso@aarhus.dk