Hvem er du?

Du skal være akademiker og interessere dig for sport og idrætslivet. Samtidig er det også vigtigt, at du overvejer, hvad du kan bidrage med i en idrætsklubs administration og i en privat virksomhed. Og så skal du have lyst til at lære nyt; også om dig selv. Overvej derfor følgende: - Hvad tror du, du kan bidrage med i en idrætsklubs administration og i en virksomhed? - Hvad synes du, der er dine faglige og personlige kompetencer? - Hvorfor vil du gerne være med i dette projekt? Der kan indimellem være skæve arbejdstider, men der er også fleksibilitet.

Hvad består forløbet af?

Forløbet afvikles  27. februar 2023 og slutter 24.maj 2023. Der indledes med undervisning i ledelsesteori, selvindsigt og netværk. Den første praktik gennemføres i et idrætsmiljø; fx en idrætsklub. Den anden i en lille eller mellemstor virksomhed. Alle deltagere vil få en mentor, som følger dem i praktikken.

Tilmelding til informationsmøde:

For at kunne deltage, så er det er en forudsætning, at kandidaten deltager i informationsmødet den 9. februar 2023. Tilmelding til informationsmødet sker ved at sende ovenstående til vtv@aarhus.dk – att.: Kirsten Simonsen og Claus Bang Møller.

Læs mere her:

Kontaktperson i Jobcenter Aarhus

Kirsten Simonsen og Claus Bang Møller
Mail: vtv@aarhus.dk
ATT: Kirsten Simonsen og Claus Bang Møller