17. - 24. måned

Tilbud om intensiveret indsats. Samtaler ca. hver 6. uge. Rådighedssamtaler med a-kasse efter behov.

Der er intensiveret kontakt for dagpengemodtagere sidst i dagpengeperioden.
Hvis du har været ledig i ca. 16 måneder, skal Jobcenter Aarhus tilbyde dig en mere intensiv kontakt med hyppigere samtaler. Det vil foregå enten via en personlig jobformidler hos en af vores samarbejdspartnere eller via samtaler og workshops hos Jobcenter Aarhus. Du vil kunne forvente en tættere kontakt, ca. hver 6. uge. Kontakten kan bestå af individuelle samtaler og workshops med fokus på at komme i job.