Med henvisning til den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen er alle praktikker på praktikportalen digitale og ved hjemmearbejde. Den delvise suspension er frem til 7. februar 2021.  

Læs mere på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2050

Virksomhedspraktik i private virksomheder

  • Send en e-mail til vtv@aarhus.dk med din motivation for én eller flere af praktikkerne, hvis du matcher de relevante arbejdsopgaver.
  • Skriv praktik-ID og navnet på den ansvarlige konsulent i emnefeltet.
  • Beskriv kortfattet din faglige motivation og vedhæft dit CV målrettet de efterspurgte kompetencer.

Virksomhedskonsulenten kontakter dig, hvis du kommer i betragtning til en konkret praktik, og giver dig uddybende information omkring praktikken og virksomheden. Oversigten over aktuelle virksomhedspraktikker opdateres løbende. Send derfor en mail samme dag du ser en relevant praktik i oversigten.

Virksomhedspraktik offentlige virksomheder

  • Send en e-mail til msb-kl-teamet@aarhus.dk med din motivation for én eller flere af praktikkerne, hvis du matcher de relevante arbejdsopgaver.
  • Skriv praktik-ID og navnet på den ansvarlige konsulent i emnefeltet.
  • Beskriv kortfattet din faglige motivation og vedhæft dit CV målrettet de efterspurgte kompetencer.

Virksomhedskonsulenten kontakter dig, hvis du kommer i betragtning til en konkret praktik, og giver dig uddybende information omkring praktikken og virksomheden. Oversigten over aktuelle virksomhedspraktikker opdateres løbende. Send derfor en mail samme dag du ser en relevant praktik i oversigten.