Det vil sige små og mellemstore virksomheder udenfor de største byer og i brancher, du måske ikke tidligere har tænkt dine kompetencer ind i. Formålet er at klæde dig på til at skabe dit job i en virksomhed med potentiale for bæredygtig og digital udvikling. Vi retter fokus på arbejdsopgaver, som mindre virksomheder har brug for at få løst for at skabe vækst og udvikling på et komplekst marked.

Tilmelding til

virksomhedskonsulent Lisbeth Kaae Holm på:
vtv@aarhus.dk – skriv ’Fokus på’ i emnefeltet