Dette kursus vil give dig som akademikere, viden og værktøjer til at arbejde med digitalisering igennem undervisning og multidisciplinært casearbejde hos udvalgte danske kommuner.
Kurset vil give dig en bred viden om digitalisering i den offentlige sektor, specifikt med henblik på at opnå bæredygtighedsmålsætninger.

Der vil blive arbejdet med de mange udfor­dringer og muligheder, digitaliseringen giver i en kommunal kontekst, samt på den nye virkelighed kommuner skal forholde sig til i et datadrevent samfund.

Kurset udbydes af Forskningscentret DITCOM, Aarhus Universitet i samarbejde med Jobcenter Aarhus.

  • På kurset vil kandidaterne komme til at arbejde med:
  • Forskellige modeller for smarte og bæredygtige byer og samfund
  • Indblik i digitale teknologier, dataplatforme og digital innovation
  • Metoder for at understøtte den digitale omstilling i den offentlige sektor
  • Digitalisering i et nationalt og internationalt perspektiv
  • Digitaliseringens betydning for nye partnerskaber og økosystemer
  • Governance og organisatoriske forandringsprocesser
  • Data, standarder og interoperabilitet

Tilmelding til informationsmøder skal ske ved at sende en mail til Christel Elgaard på vtv@aarhus.dk og skriv  ”Smarte, bæredygtige byer og samfund” i emnefeltet. Du bedes i mailen skrive, hvilken dag du gerne vil tilmeldes informationsmødet.

Næste forløb kører fra 13.3.2023-2.6.2023. Der afholdes informationsmøder d. 8. februar 2023 og d. 2. februar 2023 begge dage kl.13.00 på adressen
The Kitchen, Universitetsbyen 14, 8000 Aarhus.

Læs mere om forløbet her: